Pomiary elektryczne, czyli instalacja elektryki w domu

Niniejszy artykuł pod tytułem Pudełka i kartony, czyli zrób sobie szafę DIY nie stanowi porady, ani nie jest materiałem edukacyjnym, a jedynie przedstawia wyłącznie opinię jego autora. Oznacza to, że wszystkie informacje, które u nas znajdziesz na temat Pudełka i kartony, czyli zrób sobie szafę DIY należy traktować jako forma rozrywkowa, a każdą decyzję podejmować wyłącznie samodzielnie w oparciu o właśne doświadczenie oraz rozsądek. Nie tylko nie zachęcamy, ale wręcz odradzamy wykorzystywanie znalezionych tutaj informacji w każdym celu i w każdej sferze życia prywatnego oraz zawodowego.

Jeśli jesteś właścicielem domu jednorodzinnego to doskonale wiesz, że przynajmniej raz na 5 lat należy dokonać przeglądu instalacji elektrycznej w budynku. Wykonywane regularnie przeglądy i pomiary elektryczne są w stanie zapewnić bezpieczeństwo mieszkańcom domu, a także sprawiają, że instalacja elektryczna funkcjonuje prawidłowo. Oprócz okresowych pomiarów, warto również doraźnie zajmować się bieżącymi usterkami.

Jakie są wymagania i kontrole prawne?

Przed oddaniem budynku do użytku, musi być on sprawdzony przez specjalistów, między innymi pod kątem instalacji elektryki w domu. Taką regulacje wprowadziła ustawa o prawie budowlanym z 2017 roku. Ustawa mówi również o tym, że właściciel danego budynku zobowiązany jest do dokonywania okresowych pomiarów elektrycznych co 5 lat. Przegląd ma za zadanie sprawdzenie stanu technicznego instalacji elektrycznej a także stopnia przydatności budynku do funkcjonowania. W przypadku wystąpienia poważnych zewnętrznych powodów, które mogły mieć wpływ na stan techniczny budynku takie jak pożar, powódź czy silne wiatry, taki przegląd oraz towarzyszące mu pomiary elektryczne należy wykonać niezwłocznie. W przypadku zaniechania tego typu postępowania może dojść do narażenia życia ludzi, mieszkających w budynku. Posiadanie aktualnego stanu technicznego domu jednorodzinnego jest również podstawą do wypłaty odszkodowania w przypadku pożaru lub zalania.

Oględziny i pomiary elektryczne – na czym polegają?

Oględziny i pomiary elektryczne wykonywane są w celu ustalenia sposobu działania urządzeń elektrycznych oraz wykazania, czy są one prawidłowo zainstalowane. Podczas oględzin zwraca się więc uwagę na to czy przewody elektryczne nie stanowią zagrożenia dla mieszkańców budynku. W związku z tym sprawdza się czy gniazdka są prawidłowo przymocowane i zabezpieczone oraz czy znajdują się w bezpiecznej odległości od źródeł wody np. kranu, wanny czy prysznica. Po zakończonych oględzinach elektryk dokonuje pomiarów elektrycznych. Jest to kolejny istotny element przeglądu technicznego instalacji elektrycznej.

W skład czynności przeglądowych wchodzą cztery pomiary, a pierwszym z nich jest pomiar skuteczności ochrony przewodów przed spięciem lub zwarciem. Dokonuje się go dzięki szybkiemu wyłączeniu i włączeniu zasilania i wówczas sprawdza się sposób funkcjonowania odpowiedzialnych za ochronę urządzeń – wyłącznika nadmiarowo-prądowego lub wkładki topikowej. Drugim pomiarem jest dotyczy skuteczności przeciwpożarowej, którą określa się na podstawie czy urządzenie zabezpieczające odłączy zasilanie, w przypadku wystąpienia zagrożenia, czyli napięcia na metalowej powierzchni pralki albo lodówki. Elektryk wykonuje również pomiar rezystancji izolacji, stanowiący o odpowiednim lub zbyt niskim poziomie izolacji przewodów w instalacji elektrycznej. W przypadku zbyt niskiej rezystancji dochodzi do nieprawidłowego działania czujników alarmowych. Ostatnim niezbędnym pomiarem w trakcie przeglądu technicznego instalacji elektrycznej jest badanie wyłączników różnicowo – prądowych, którego dokonuję się poprzez sprawdzeniu funkcjonowania czujników przeciwpożarowych, które powinny odciąć zasilanie w przypadku porażenia prądem.

Więcej o pomiarach elektrycznych przeczytasz na uprawnienia-g1.pl.